דפנה פוקס

ספרייה: 
מדעי החברה
תפקיד: 
ספרנית
טלפון: 
03-5318484
דוא"ל: 
Dafna.Fux@biu.ac.il