שאלות נפוצות

השאלות הנפוצות מתייחסות לספרייה המרכזית בלבד

 

 1.  שאלה: ראיתי בקטלוג הספרייה שיש לכם ספר מסוים, אך אני לא מוצא אותו על המדף. מה עלי לעשות?

         תשובה: במסמך שאלות מנחות והנחיות מוסברים מספר שלבים שיוכלו לעזור.

 2. שאלה: אני שומע/ת חופשי/ת; לומד/ת בתוכנית ברוקדייל. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 5 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני סטודנט/ית לתואר ראשון. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 10 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני קורא/ת מאוניברסיטה אחרת (למעט אונ' פתוחה). כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 10 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני עובד לפי שעות/ גמלאי אוניברסיטה. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 10 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני לומד במכינה/בתוכנית חד-שנתית. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 10 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני סטודנט/ית לתואר שני. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 15 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: אני סטודנט/ית לתואר שלישי. כמה ספרים אני יכול/ה לשאול ולכמה זמן?

תשובה: ניתן לשאול עד 40 ספרים. ספר ממדף הפתוח מושאל ל-4 שבועות. ספר מהשאלה  מוגבלת – משך ההשאלה בהתאם לסטטוס של הספר.

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני סטודנט/ית לתואר ראשון/לתואר שני, איך אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה אוטומטית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה האוטומטית שלו תמה.

הארכה אוטומטית מתבצעת פעם בחודש, עד 4 חודשים מיום ההשאלה הראשונית.

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני סטודנט/ית לתואר שלישי, איך אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה אוטומטית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה האוטומטית שלו תמה.

הארכה אוטומטית מתבצעת פעם בחודש, עד 6 חודשים מיום ההשאלה הראשונית.             

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני קורא/ת מאוניברסיטה אחרת (למעט אונ' פתוחה), איך אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה אוטומטית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה האוטומטית שלו תמה.

 הארכה אוטומטית מתבצעת פעם בחודש, עד 4 חודשים מיום ההשאלה הראשונית.

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני חבר סגל ממנהלי קבוע/עובד לפי שעות/ גמלאי אוניברסיטה, איך

אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה אוטומטית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה האוטומטית שלו תמה.

 הארכה אוטומטית מתבצעת פעם בחודש, עד 4 חודשים מיום ההשאלה הראשונית.

 1.  שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני שומע/ת חופשי/ת / לומד בתוכנית ברוקדייל, איך אני מקבל/ת  

הארכה?

תשובה: הארכה עצמאית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה עצמאית שלו תמה.

הארכה היא עצמאית, בכרטיס הקורא שבקטלוג הספרייה או באמצעות שיחת טלפון למדור ההשאלה.           

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני לומד/ת במכינה / בתוכנית חד-שנתית, איך אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה עצמאית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה עצמאית שלו תמה.

הארכה היא עצמאית, בכרטיס הקורא שבקטלוג הספרייה או באמצעות שיחת טלפון למדור ההשאלה

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח. אני קורא/ת מאוניברסיטה פתוחה / אורח/ת האוניברסיטה (השתלמות

           מורים; חוקר/ת אורח/ת בערבות מחלקה וכד'), איך אני מקבל/ת הארכה?

תשובה: הארכה עצמאית לא תתאפשר, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר או אם תקופת הארכה עצמאית שלו תמה.

הארכה היא עצמאית, בכרטיס הקורא שבקטלוג הספרייה או באמצעות שיחת טלפון למדור ההשאלה

 1. שאלה: לקחתי ספר ממדף פתוח ותקופת הארכה אוטומטית / תקופת הארכה עצמאית הסתיימה. אני

           עדיין צריך/ה את הספר, מה ניתן לעשות?

         תשובה: על מנת לקבל הארכה נוספת יש לבוא עם הספר לדלפק השאלה. אם הספר לא מוזמן על ידי

           קורא אחר, יהיה ניתן לשאול אותו מחדש.

תשובה זו רלוונטית עבור כל משתמשי הספרייה.

 1. שאלה: אני גר/ה רחוק. לקחתי ספר ממדף פתוח ותקופת הארכה אוטומטית / תקופת הארכה עצמאית

          עומדת להסתיים. אני עדיין צריך/ה את הספר, מה ניתן לעשות?

         תשובה: יש להיערך בהתאם מבעוד מועד ולבוא לחדש ההשאלה. אין דרך אחרת לקבל תקופת השאלה נוספת, אלא בדלפק השאלה.

 1. שאלה: יש לי הרבה ספרים/ יש לי ספרים גדולים וכבדים שלקחתי ממדף פתוח ותקופת הארכה אוטומטית / תקופת הארכה עצמאית עומדת להסתיים. אני עדיין צריך/ה את הספרים, מה ניתן לעשות?

          תשובה: יש להיערך בהתאם מבעוד מועד ולבוא לחדש ההשאלה. ניתן לבוא מספר פעמים, תוך השתדלות               לעמוד בלוח זמנים. אין דרך אחרת לקבל תקופת השאלה נוספת, אלא בדלפק השאלה.

 1. שאלה: אני מתכנן/ת נסיעה לחו"ל. לקחתי ספר ממדף פתוח וחודש השאלה ראשון/שני/שלישי או ותקופת הארכה אוטומטית / תקופת הארכה עצמאית עומדים להסתיים. אני עדיין צריך/ה את הספר, מה ניתן לעשות?

         תשובה: יש להחזיר לספרייה את הספר לפני היציאה לחו"ל. וזאת על מנת להימנע ממצב לא נעים, בו מישהו                הזמין את הספר ואין אפשרות להחזיר עקב שהיה בחו"ל או אין אפשרות לעשות השאלה מחודשת עקב שהיה בחול, והספר נכנס לתקופת איחורים וצובר קנסות. 

 • שהות בחו"ל אינה מהווה עילה לביטול קנסות שיצטברו על איחורים בהחזרת הספר/ים.
 1. שאלה: איך אני יכול/ה לדעת אם הספר שברשותי הוזמן או אם תקופת הארכה אוטומטית/עצמאית שלו תמה?

        תשובה: בזמן השאלה ראשונית מוטבעת ע"ג השובל שבספר חותמת עם תאריך החזרה ראשוני.

בהתקרב המועד המצוין שם, יש להיכנס לכרטיס הקורא (דרך קטלוג הספרייה) ולבדוק אם קיימת הזמנה על הספר או אם מתקרב סוף תקופת הארכות אוטומטיות/עצמאיות. מעקב עצמאי על מצב ההשאלות הוא באחריות הקורא.

מדור השאלה שולח מכתבים בדוא"ל (שנמסר על ידי הקורא בעת רישום לאוניברסיטה / שהקורא (חבר סגל, בד"כ) מקבל אוטומטית מאונ') ובו הודעה על ספר מוזמן; על התקרבות מועד סיום שאלות וגם על איחורים בהחזרות. במקרה ויש שגיאה ברישום כתובת הדוא"ל/ הדוא"ל מגיע לספאם/ יש   תקלות לשרת -  הדוא"ל לא יגיע לקורא.

אי קבלת הודעות הספרייה אינה מהווה עילה לביטול קנסות שיצטברו על איחורים בהחזרת הספר/ים.