כתבי -עת בעברית בטקסט מלא במאגר JSTOR

אנו שמחים לבשר שלמאגר JSTOR  נוספו כתבי עת חדשים בשפה העברית .

את כתבי העת הבאים ניתן לאתר בקטלוג הספריה לאחר התחברות מרחוק

 

ניווט מהיר בדף: א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת

 

 

אופקים בגאוגרפיה אופקים בגיאוגרפיה / Horizons in Geography
איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות / Iggud: Selected Essays in Jewish Studies
ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה
ביטחון סוציאלי / Social Security
בית מקרא: כתב עת לחקר המקרא ועולמו/  Beit Mikra
בתנועהכתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט
גרונטולוגיה / Gerontology
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah 
דפים למחקר בספרות / Dappim: Research in Literature
הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי / Hagut: Studies in Jewish Educational Thought
היסטוריה: כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית / Historia: Journal of the Historical Society of Israel
זמנים: רבעון להיסטוריה / Zmanim: A Historical Quarterly
חדשות ארכיאולוגיות: חפירות וסקרים בישראל / Hadashot Arkheologiyot
ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק / IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy
לשוננו
מאזנים: רבעון לספרות, לבקרת ולדברי אמנות
מגילות: מחקרים במגילות מדבר יהודה / Meghillot: Studies in the Dead Sea Scrolls
מגמות / Megamot
מדינה וחברה
מדעי היהדות / Jewish Studies
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל / Jerusalem Studies in Jewish Thought
מחקרי ירושלים בספרות עברית /  Jerusalem Studies in Hebrew Literature 
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי / Jerusalem Studies in Jewish Folklore
מחקרי משפט Bar-Ilan Law Studies
מיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות / Michael
מפגש לעבודה חנוכית סוציאלית
מקבץ: כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי /  Mikbatz
מתקופת האבן / Mitekufat Haeven: Journal of the Israel Prehistoric Society
סוגיות חברתיות בישראל / Social Issues in Israel
סוציולוגיה ישראלית / Israeli Sociology
סחי''ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב / ISEI: Issues in Special Education & Inclusion
סידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פהSidra: A Journal for the Study of Rabbinic Literature
ספונות: מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח /  Sefunot: Studies and Sources on the History of the Jewish Communities in the East
עיון: רבעון פילוסופי / Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly
עיונים בחינוך / Studies in Education
עלי ספר: כתב עת לחקר הספר העבריAlei Sefer
עתיקות / 'Atiqot
פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים / Politika: The Israeli Journal of Political Science & International Relations 
פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח / Pe'amim: Studies in Oriental Jewry
פרסומי חפירות ישומיות / Contract archaeology reports
ציון / Zion
קדמוניות / Qadmoniot
קשר
קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה / Cathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
רבעון לבנקאותQuarterly Banking Review
רבעון לכלכלה The Economic Quarterly
שנתון המשפט העברי של המכון לחקר המשפט העברי / Shenaton ha-Mishpat ha-Ivri: Annual of the Institute for Research in Jewish Law
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום / Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies
תו +
תרבות דמוקרטית / Democratic Culture
תרביץ / Tarbiz
   
   

ניווט מהיר בדף: א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת