שירלי , ד"ר לזר

טלפון: 
03-5317065
דוא"ל: 
Shirly.Lazar@biu.ac.il