ספרים חדשים

לאיתור ספרים חדשים: 

 

1. באמצעות הקטלוג. הרשימה מסודרת לפי שנה וחודש.

    לדוגמא: לקבלת רשימת הספרים החדשים שהתקבלו בחודש מאי 2015 עליכם להקליד 2015.05  

   לחיפוש בקטלוג.

 

2. כל חודש מתפרסמת רשימת ספרים חדשים, כולל ספרים אלקטרוניים, שהתקבלו בספריות הקמפוס.

לעיתים יופיעו ספרים משנים קודמות כחלק מאוספים מיוחדים שנתרמו לספריה או מפרויקטים מיוחדים כמו: 

סריקות של עבודות לתואר שני ולתואר שלישי שנכתבו באוניברסיטת בר-אילן בשנים קודמות.

כל רשימה מסודרת לפי מספרי מיון מלבד, ספרים אלקטרוניים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי בגירסה אלקטרונית.

סוגים אלה מופיעים ברשימה עם ציון [משאב אלקטרוני].

בשל מגבלה בכיווניות השפה מופיעות רשימות נפרדות בעברית ובשפות לועזיות.