סקירה משפטית + הסניגור

הערה

כלי עדכון משפטי אשר סוקר ומתמצת את הפרסומים המשפטיים בארץ ופרסומים משפטיים נבחרים בעולם.

גישה ממחשבי הספרייה למשפטים בלבד. דורש סיסמא: נא לפנות לספרנית במשפטים טל' 03-5318360

CD
לא
סטטוס
נגיש בספרייה בלבד
תחומים

תאריך עדכון אחרון : 27/02/2023