אוצרות התורה

הערה

גישה ממחשבי הספרייה ליהדות בלבד - נמצא במחשב 6.

‘אוצרות התורה’ הינו מאגר ממוחשב המכיל רבבות ספרים: ראשונים וקדמונים, פוסקים ואחרונים, מפרשי ש”ס, הלכה, שו”ת, חסידות וקבלה, מוסר ודרוש, תולדות והיסטוריה יהודית, קבצים וירחונים, בתוכם אלפי ספרים נדירים ועתיקים שאינם ברי השגה.

המאגר כולל את אוצרות השו"ת, ארון הספרים היהודי, הארכיון התורני, נהוראי, שמות גיטין

CD
לא
סטטוס
נגיש בספרייה בלבד

תאריך עדכון אחרון : 06/11/2023