מאגרי מידע לתלמוד הירושלמי ראה תלמוד ירושלמי

נושאים: 
תלמוד
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 
מאגרי מידע לתלמוד הירושלימי הינו אוסף שיטתי ומסודר של אזכורי הירושלמי שבספרות המפרשים שלפני הדפוס.
בנוסף המאגר מכיל הפניות לספרות מחקר על הירושלמי. והפניות לקטעי גניזה שפורסמו במשך השנים.