מאגרי מידע לתלמוד הירושלמי ראה תלמוד ירושלמי

הערה
מאגרי מידע לתלמוד הירושלימי הינו אוסף שיטתי ומסודר של אזכורי הירושלמי שבספרות המפרשים שלפני הדפוס.
בנוסף המאגר מכיל הפניות לספרות מחקר על הירושלמי. והפניות לקטעי גניזה שפורסמו במשך השנים.
CD
לא

תאריך עדכון אחרון : 07/01/2021