למדא לאקדמיה - ספרי האוניברסיטה הפתוחה

הערה

המאגר מכיל את מיטב ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה במגוון תחומים.

על מנת לחפש ספר באתר יש ללחוץ על CTRL+F.

חיפוש בתפריט הראשי באמצעות כפתור הזכוכית מגדלת יביא לחיפוש בכל אתר האוניברסיטה הפתוחה.

סוג המאגר
Full - Text
CD
לא

תאריך עדכון אחרון : 28/03/2024