תלמוד ירושלמי

נושאים: 
תלמוד
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 

מאגרי מידע לתלמוד הירושלימי הינו אוסף שיטתי ומסודר של אזכורי הירושלמי שבספרות המפרשים שלפני הדפוס.

בנוסף המאגר מכיל הפניות לספרות מחקר על הירושלמי. והפניות לקטעי גניזה שפורסמו במשך השנים.