פלטפורמות למקסום הנראות ברשת של חוקרים

בעולם של היום כולם מבינים שהפצת המחקר היא שלב בלתי נפרד מעשייתו. בדף הזה נסקור כלים עיקריים למקסום נראות, פרסום, והשפעה של תוצרי מחקר. 

חשוב לנו, במערך הספריות והמידע, שלחוקרי אוניברסיטת בר-אילן תהיה מודעות לתחום הזה, שתופס תאוצה, ויכול מאוד לקדם את המחקר שלהם. 

יש לשים לב, שאתרים וכלים אלו, הם דינמיים ומשתנים כל הזמן. אין ברשימה זו כדי להמליץ על כלי זה או אחר.

 

 

מאגרי זיהוי חוקרים ורשימות ביבליוגרפיות  l  רשתות חברתיות לאקדמאיים l  ביבליוגרפיה חברתית l  רשתות חברתיות l מאגרי הפקדה

 

מאגרי זיהוי חוקרים ורשימות ביבליוגרפיות 

1. AuthorID            סרטון הדרכה

2. Google Scholar  סרטון הדרכה

3. ORCID               סרטון הדרכה

4. ResearcherID    סרטון הדרכה

 

רשתות חברתיות לאקדמאיים

1. Academia.edu    סרטון הדרכה

2. Loop                   סרטון הדרכה

3. PhilPeople          סרטון הדרכה

4. ResearchGate    סרטון הדרכה

 

ביבליוגרפיה חברתית

1. Endnote           סרטון הדרכה

2. Mendeley         סרטון הדרכה

3. RefWorks        סרטון הדרכה

 4. Zotero             סרטון הדרכה

 

רשתות חברתיות

1. Facebook    סרטון הדרכה

2. Instagram    סרטון הדרכה

3. LinkedIn      סרטון הדרכה

4. Reddit         סרטון הדרכה

5. Snapchat    סרטון הדרכה

6. Telegram    סרטון הדרכה

7. TikTok         סרטון הדרכה

8. Twitter        סרטון הדרכה

9. WhatsApp  סרטון הדרכה

10. YouTube   סרטון הדרכה

 

מאגרי הפקדה

1. arXiv.org                  סרטון הדרכה

2. DRYAD                    סרטון הדרכה

3. F1000research        סרטון הדרכה

4. Figshare                  סרטון הדרכה

5. HAL                         סרטון הדרכה

6. OSF                        סרטון הדרכה

7. SSRN                     סרטון הדרכה

8. Zenodo                   סרטון הדרכה