פלטפורמות למקסום הנראות ברשת של חוקרים

בעולם של היום, בו הטכנולוגיה והמידע דינמיים ומתחלפים בכל יום,  רווחת ההכרה כי הפצת המחקר היא שלב בלתי נפרד מעשייתו.

בשל כך, ישנה חשיבות רבה לכך שלחוקרי אוניברסיטת בר-אילן תהיה מודעות לתחום הזה, שתופס תאוצה, ויכול מאוד לקדם את המחקר שלהם. 

בדף הזה נסקור כלים עיקריים למקסום נראות, פרסום, והשפעה של תוצרי מחקר. 

יש לשים לב, שאתרים וכלים אלו, הם דינמיים ומשתנים כל הזמן. אין ברשימה זו כדי להמליץ על כלי זה או אחר.

 

מאגרי זיהוי חוקרים ורשימות ביבליוגרפיות  

1. AuthorID             סרטון הדרכה

 

2. Google Scholar   דפי הדרכה

 

3. ORCID                סרטון הדרכה

 

4. ResearcherID     דפי הדרכה

 רשתות חברתיות לאקדמאיים

1. Academia.edu    דפי הדרכה

 

2. Loop                   דפי הדרכה

 

3. PhilPeople          דפי הדרכה

 

4. ResearchGate    דפי הדרכה

ביבליוגרפיה חברתית

1. Endnote           סרטון הדרכה

 

2. Mendeley         סרטון הדרכה

 

3. RefWorks        סרטון הדרכה

 

 4. Zotero             דפי הדרכה

רשתות חברתיות

1. Facebook     סרטון הדרכה

 

2. Instagram     דפי הדרכה

 

3. LinkedIn        דפי הדרכה

 

4. Reddit           דפי הדרכה

 

5. Snapchat      דפי הדרכה

 

6. Telegram      דפי הדרכה

 

7. TikTok           דפי הדרכה

 

8. Twitter          דפי הדרכה

 

9. WhatsApp    דפי הדרכה

 

10. YouTube     דפי הדרכה

 מאגרי הפקדה

1. arXiv.org                דפי הדרכה

 

2. DRYAD                  דפי הדרכה

 

3. F1000research      דפי הדרכה

 

4. Figshare                סרטון הדרכה

 

5. HAL                       סרטון הדרכה

 

6. OSF                       דפי הדרכה

 

7. SSRN                    דפי הדרכה

 

8. Zenodo                  דפי הדרכה