לסגל האקדמי

לסגל האקדמי

הקטגוריה לסגל האקדמי מיועדת לכל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן.

בקטגוריה זו מופיע מידע מפורט על מאגר CoolCite, מסד נתונים מקיף המתעד את תפוקות המחקר והפעילות האקדמית של כל חברי הסגל, חוברת הדרכה להזנת הנתונים במאגר, דפי הסבר לייצוא קובצי BibTex לקטגוריית הפרסומים במאגר וכן קישור לגישה ישירה אל המאגר.

בקטגוריה זו גם תמצאו מידע על המערכת ORCID, המאפשרת לכל חוקר בעולם ליצור סימן זיהוי חד ערכי לפרופיל האישי שלו, גישה ישירה לאתר המיזם, וכן סרטון הדרכה כיצד ליצור סימן זיהוי אישי.