מידע כללי על תמיכה במחקר ופרסום

תכליתה של הקטגוריה לסגל האקדמי היא לעדכן אתכם, חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן, בחידושים בתחומי המידע והטכנולוגיה, וכן בהתפתחויות הנוגעות לשילוב שבין המחקר ובין מערכות המקוונות העומדות לרשותכם. בנוסף, המידע המובא בתת הקטגוריות השונות נועד להדריך אתכם כיצד להשתמש במערכות מידע שהן תנאי בעבורכם להתקדמות במחקר ובדירוגים האקדמיים, וכן לתיעוד הפעילות האקדמית שלכם כנדרש.

- בתת הקטגוריה מערכת CRIS תמצאו בעתיד מידע מפורט על מסד הנתונים המקיף של מערכת PURE, המתעדת את תפוקות המחקר ואת הפעילות האקדמית של כל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן. בדף זה תמצאו בעתיד קישורים למערכת לשם עדכון הפרופיל האישי, קישור לפורטל של המערכת, מערכת לפניות בכל שאלה או בקשה לעזרה, חוברות הדרכה, וכן סרטוני הסברה על המערכת, וסרטוני הדרכה כיצד לעדכן הפרופיל האישי בה, או איך להפיק ממנה C.V. מעודכן.

- בתת הקטגוריה קובצי BibTex תמצאו הסבר על טיבם של קבצים אלה, וכן מצגות המתארות במפורט כיצד אפשר לייצא מובאות ביבליוגרפיות של מאמרים מחקריים, שפיטים, בקובצי BibTex מ-Google Scholar, מ-Scopus, מ-Web of Science, מ-Mendeley וממפתח חיפה למאמרים בעברית (IHP).

- בתת הקטגוריה ORCID תמצאו מידע על המיזם ORCID, המאפשר לכל חוקר בעולם ליצור סימן זיהוי חד ערכי, הנעשה בהדרגה סטנדרט בין לאומי במאגרי זהויות, במאגרי מידע מקוונים, בקרב מו"לים של כתבי עת שפיטים ובין גופים וקרנות התומכים במחקר באמצעות מענקים ופרסים. תחת ORCID גם תמצאו קישור ישיר למיזם, וכן סרטון שידריך אתכם כיצד ליצור בו את סימן הזיהוי האישי.

- בתת הקטגוריה Open Access תמצאו סקירה מקיפה על אפשרויות הפרסום של מחקרים אקדמיים במתכונת של 'גישה פתוחה' (Open Access) ועל מסלולי הפרסום במתכונת זו.

- בתת הקטגוריה כתבי עת שהם מרכיב במודל התקצוב של ות"ת תמצאו קישורים למאגרים המקוונים שתוכלו למצוא בהם את רשימות כתבי העת השפיטים – Peer-Reviewed Journals, באנגלית ובעברית, ש-ות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב) מחשיבה אותם למרכיב ב-מודל התקצוב החדש שניסחה.