HebrewBooks

סוג: 
טקסט מלא
תחומים: 
תנ"ך
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
דת
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 

מפעל Hebrewbooks.org במתכונתו המקורית נוסד במטרה לשמר את הספרים והחיבורים התורניים שיצאו לאור ברחבי ארה"ב בשנים עברו, ואינם זמינים כיום להדפסה ו/או להפצה. רבנים רבים תושבי ארה"ב חיברו ספרים וחיבורים שונים בשנים המוקדמות של המאה העשרים, אך במהלך השנים שחלפו מאז פטירתם, נשכחו אף חיבוריהם פרי עבודתם הקדושה.

נכון להיום, Hebrewbooks.org הרחיב את תחום פעילותו, מטרתו כיום היא להכיל במסגרת זו את כל ספרי הקודש שהודפסו במהלך השנים. ב - Hebrewbooks.org תוכלו לצפות ואף להדפיס את הספר בשלמותו באופן מקוון.

מצב: 
חינמי