ערב השקה לספרה של ג'ודית באומל- שוורץ

09/11/2021 - 14:50

ערב השקה לספרה של ג'ודית באומל- שוורץ

: All our brothers and sisters : Jews saving Jews during the Holocaust Judith Tydor Baumel-Schwartz and Alan M. Schneider (Eds.)

פרטים מלאים בהמשך