הדרכה בשפה הצרפתית על שימוש במשאבי הספריות

03/11/2021 - 12:00

מערך הספריות והמידע שמח להזמינכם להדרכות בשפה הצרפתית על שימוש בסיסי ומתקדם במשאבי מערך הספריות והמידע.

בואו ללמוד איך לחפש חומרים לקורסים ולעבודות סמינריוניות, איך לאתר ספרים ומאמרים ועוד.

לינק להרשמה להדרכה לדוברי צרפתית Français

 

 

A la recherche du temps perdu

Êtes-vous francophones et vous étudiez à Bar Ilan ?

Avez-vous du mal à trouver des livres, articles et revues pour vos recherches ? Vous avez la sensation de perdre un temps précieux ?

 

Voici une courte formation d'une heure et quart et en français où nous vous aiderons à découvrir l'ensemble des ressources des Bibliothèques de Bar Ilan et comment les utiliser afin d'établir des bibliographies et identifier des documents, des auteurs et des livres pertinents.

Inscrivez-vous sur le lien ci-dessous et rendez-vous le mercredi 3 novembre à 12h00 sur ZOOM