השקת הספר The list: The making of an online transnational second generation community

09/11/2022 - 17:00 - 18:30

במלאת 84 שנים ל"ליל הבדולח" מערך הספריות והמידע והמכון לחקר השואה, ערכו אירוע השקה לספר בעריכתה של פרופ' ג'ודי תידור באומל-שוורץ

The List: The Making of an Online Transnational Second Generation Community, Peter Lang, 2022

האירוע התקיים בזום

פתיחה והנחייה
ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע,
אוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה:
פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות,
אוניברסיטת בר-אילן

על הספר:
פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, אוניברסיטת בר-אילן

שיח שולחן עגול: "הדור השני" במרשתת: קבוצת הדיון של צאצאי הניצולים
יו"ר: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, אוניברסיטת בר-אילן

משתתפים:
פרופ' מוטי נייגר, בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן 
ד"ר רות סמואל טננהולץ, עמיתת שפיגל, המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר, אוניברסיטת בר-אילן 
מרטין הרשקוביץ, ראש קרן שטיינמץ-הרשקוביץ, ועמית שפיגל, המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אווה פוגלמן, פסיכולוגית וסופרת

 

הקלטת האירוע: