Statista

המאגר מספק גישה לסטטיסטיקות ולמחקרים שנאספו על ידי חוקרי שוק, ארגוני סחר, פרסומים מדעיים ומקורות ממשלתיים על יותר מ-170 תעשיות עבור יותר מ-150 מדינות, טריטוריות ואזורים. 

תאריך עדכון אחרון : 06/12/2022