גישה לשירותי הספרייה למגישי עבודות באיחור

סטודנטים, אשר סיימו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג, ומבקשים הארכה להגשת עבודות באיחור, וזקוקים להמשיך ולהשתמש בשירותי הספרייה (השאלה ספרים וגישה למאגרי המידע), יפנו את בקשתם למחלקות ולמזכירויות החוגים באמצעות טופס הגשת עבודה באיחור,

רק לאחר הסדרת הנושא מול המחלקות, ואישור רישום לשנה"ל הנוכחית, יסתנכרנו מערכות האוניברסיטה עם מערכת הספרייה (תוך כ-24 שעות) ואז תיפתח הגישה למאגרי המידע ותוקף כרטיס הקורא יוארך בהתאם לאישורי המחלקות. 

 

contact

תאריך עדכון אחרון : 28/12/2023