פריט נדיר בספרייה: תעודת דוקטורט משנת 1683

לאוסף הפריטים הנדירים של מערך הספריות והמידע נוסף לאחונה פריט מעניין: תעודת דוקטורט הכתובה על קלף מעוטר משנת 1683.

מערך הספריות והמידע מודה לפרופסור עמנואל דלה טורה, שתרם לאוסף הנדירים של המערך, תעודה הסמכה דוקטור למשפטים עבור הבחור בן השלושים Jacobus Fabris בונציה בשנת 1683.
הפריט הנדיר הינו יוצא דופן בייחודו, יש בתעודה זו מלאכת אומנות של הכתיבה התמה בדיו רגיל ומוזהב! העיטורים העדינים וההשקעה בתעודה ובכריכה מרשימים.
יתכן ופריט זה יעניין את חוקרי האמנות היהודית שבוודאי יגלו השפעה על עיטורי הכתובה האיטלקית שאף היא מסמך משפטי.

בתמונה ניתן לראות כי בקצה התעודה משתלשלות שלוש חותמות, לגושפנקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדודי בן נעים, אוצר אוסף יהדות, כתבי היד והספרים הנדירים בדוא"ל

 

חותם1