מפתח חיפה למאמרים בעברית IHP

נושאים: 
רב תחומי
סוג: 
טקסט מלא
סוג: 
ביבליוגרפי
שנים: 
1977-
תחומים: 
ערבית
תחומים: 
אמנות
תחומים: 
תנ"ך
תחומים: 
מינהל עסקים
תחומים: 
לימודי קלאסיקה
תחומים: 
כלכלה
תחומים: 
חינוך
תחומים: 
לימודי מיגדר
תחומים: 
גיאוגרפיה
תחומים: 
היסטוריה
תחומים: 
מדעי הרוח
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
משפטים
תחומים: 
ספרות עם ישראל
תחומים: 
רפואה
תחומים: 
מדעי המדינה
תחומים: 
דת
תחומים: 
מדעי החברה
תחומים: 
עבודה סוציאלית
הערה: 

מפתח חיפה הוא מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי, אשר בעזרתו ניתן למצוא חומרים המתפרסמים בעברית במגוון תחומי ידע וברמות שונות. הוא מכיל הפניות למאמרים מתוך כתבי עת וקבצים, וכן הפניות למבחר מאמרים מעיתונות יומית ישראלית.

המאגר כולל בעיקר הפניות למאמרים בשפה העברית, לצד מאמרים בערבית ובשפות נוספות, בעיקר בנושאים הקשורים לארץ ישראל.

במאגר סוגים שונים של מאמרים ואפשרויות הגבלה מגוונות. בין היתר, אפשר להגביל את החיפוש למאמרים אקדמיים ומחקריים או למאמרים עם קישור לטקסט המלא.

הגישה לחלק מהטקסטים המלאים מותנית במינוי נפרד לספק המידע (כותר, JSTORוכדומה).