מפתח למוספים הספרותיים של העיתונות היומית (אוניברסיטת בר-אילן) הגישה דרך מפתח חיפה

נושאים: 
מוספים ספרותיים מעתונות יומית
סוג: 
ביבליוגרפי
שנים: 
עד 2005
הערה: 

הגישה למפתח דרך מפתח חיפה למאמרים בעברית

המפתח כולל:

מפתח למוספים ספרותיים של ערבי שבת וחג שבעיתונות היומית, לשנים 2005-1985

מפתחות לכתבי-העת "אורלוגין" (1957-1950), "מלילה" (1956-1944) ו-"מולד" (1986-1948).