עיתונות יהודית היסטורית

הערה

עיתונים בעברית ממחצית המאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20.

בשלב זה הועלו 6 עיתונים מרכזיים:

הלבנון  -, יצא לאור בשנים 1863-1886

המגיד - יצא לאור בשנים 1856-1903

חבצלת -  יצא לאור בשנים 1863-1911

המליץ -  יצא לאור בשנים 1860-1904

הצפירה -  יצא לאור בשנים 1862-1931

הצבי/האור/השקפה -  יצא לאור בשנים 1884-1914

סוג המאגר
Full - Text
שנים
1863- 1931
CD
לא
סטטוס
חופשי ברשת

תאריך עדכון אחרון : 02/10/2022