פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

הערה

סריקה של כתבי היד שנמצאו בגניזה הקהירית.

מכיל: טקסטים תנכיים, פירושים, ספרות הלכה, פיוטים, תיעוד מסחרי ומכתבים

למידע נוסף על הפרויקט

קישור לאתר 

אפשרויות גישה:

 1.  ממחשבים ייעודיים באולם הקריאה ליהדות ובחדר הקטלוגים בספריה המרכזית (מדור הדרכה).

      לבחור ב "כניסה לספריות" ולהיכנס ישירות.

מחשבים  1,3 -  אולם הדרכה   (חדר קטלוגים)

מחשבים 2, 5, 8, 9, 10, 31, 33  - באולם קריאה (יהדות)

מחשב 1 -  בחדר מחשבים של ההדרכה

      *החיסרון: לא ניתן לשמור את המידע. 

 

2.   מכל מחשב אישי על ידי יצירת סיסמה אישית באתר. כך ניתן לשמור את המידע במחשב האישי.

 

 

סוג המאגר
Full - Text
שנים
ימי הביניים
CD
לא

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2019