פרוייקט השו"ת המקוון

סוג: 
טקסט מלא
תחומים: 
תנ"ך
תחומים: 
ספרות משווה
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
משפטים
תחומים: 
ספרות עם ישראל
תחומים: 
דת
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 

יש לבחור את המוסד בר אילן בפתיחת המאגר. 

אוסף אלקטרוני עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, המקיף מבחינה כרונולוגית אלפי שנות יצירה והגות.

המאגר כולל ספרי שו"ת, בהם מוצגים, דרך פסקי ההלכה, ההווי ההיסטורי-חברתי של התקופות השונות.

בנוסף לכך, קיימים במאגר התנ"ך והתלמוד ומפרשיהם העיקריים, ספרי הלכה יסודיים: רמב"ם, שו"ע ונושאי כליהם, מדרשים, זוהר והאנציקלופדיה התלמודית ועוד.

 המאגר פותח באוניברסיטת בר אילן.