פרוייקט השו"ת המקוון - אוניברסיטת בר-אילן

סוג: 
טקסט מלא
תחומים: 
תנ"ך
תחומים: 
ספרות משווה
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
משפטים
תחומים: 
ספרות עם ישראל
תחומים: 
דת
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 

אוסף אלקטרוני עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, המקיף מבחינה כרונולוגית אלפי שנות יצירה והגות.

המאגר כולל ספרי שו"ת, בהם מוצגים, דרך פסקי ההלכה, ההווי ההיסטורי-חברתי של התקופות השונות.

בנוסף לכך, קיימים במאגר התנ"ך והתלמוד ומפרשיהם העיקריים, ספרי הלכה יסודיים: רמב"ם, שו"ע ונושאי כליהם, מדרשים, זוהר והאנציקלופדיה התלמודית ועוד.

 לומדה למאגר