שירותים טכניים

מחלקת מיון וקיטלוג

המחלקה עוסקת במיון וקיטלוג החומר הספרי והלא ספרי בעברית ובשפות אחרות שנרכש או התקבל כתרומה ומורכבת משני מדורים:

  •  מדור מיון וקיטלוג עברי, ספרייה מרכזית, קומת הכניסה, חדר 008.
    טלפון: 03-5318063
  • מדור מיון וקיטלוג לועזי: ספרייה מרכזית, קומת הכניסה, חדר 003.
    טלפון: 03-5318127

ספרני המחלקה עוסקים גם בתחזוקת הקטלוג ובעדכון המידע המופיע בו.

מחלקת רכש

המחלקה עוסקת ברכישת החומר הספרי והלא ספרי בעברית ובשפות אחרות על פי מדיניות המחלקות האקדמיות ובהתאם לתקציביהן.

כמו כן, קולטת המחלקה ספרים המגיעים כתרומות לאוניברסיטה.

המחלקה נמצאת בספרייה המרכזית, קומת הביניים, חדר 64B.
טלפון: 03-5318588

טופס המלצה לרכישת ספרים 

מחלקת כתבי-עת

המחלקה עוסקת ברכישת כתבי-עת בדפוס, כתבי-עת אלקטרוניים, מאגרי מידע על גבי תקליטורים ומאגרי מידע מקוונים בעברית ובשפות אחרות.

כמו כן, עוסקים במחלקה בנושאים הבאים:

  •  קיטלוג כתבי-העת העבריים.
  • מעקב אחר קבלת העדכונים השוטפים לכתבי-העת האלקטרוניים ואלה שבדפוס.
  •  כריכת כתבי-העת.

המחלקה נמצאת בספרייה המרכזית, קומת הביניים, חדר 64A.
טלפון: 03-5318165