אינדעקס צו דער יידישער פעריאדיק - ראה/י מפתח לעתונות יידיש

נושאים: 
תרבות יהודית, ספרות יהודית, החברה היהודית
סוג: 
ביבליוגרפי
שנים: 
1862-1969
תחומים: 
יהדות
תחומים: 
ספרות עם ישראל
הערה: 
מפתח כללי לפרסומים ביידיש מתקופונים  - עיתונים, כתבי עת ופרסומים חד-פעמיים ביידיש, בעיקר בתחומי התרבות, הספרות והחברה.