חנה סטריכש

טלפון: 
03-5318975
דוא"ל: 
Hana.Gerber@biu.ac.il