יצחק רוזן

ספרייה: 
בית המדרש
טלפון: 
03-5317253
דוא"ל: 
Yitzak.Rozen@biu.ac.il