מרכז המחקר והמידע של הכנסת - ממ"מ

נושאים: 
חקיקה פרלמנטרית בישראל
סוג: 
טקסט מלא
שנים: 
2000-
תחומים: 
משפטים
תחומים: 
מדעי המדינה
תחומים: 
מדעי החברה
הערה: 

המאגר מספק לחברי הכנסת, לוועדותיה וליחידות הבית נתונים, מסמכים ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים, להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית.
 

המאגר מכיל :

אוסף טקסטים אלקטרוניים

מסמכים לקראת דיונים בוועדות

השוואות בינלואמיות

ניתוחים כלכליים

מחקרים ארוכי טווח

דפי מידע וזרקורים