מעות - ארגון הכלכלה המינהל והעסקים

הערה

 האתר כולל הגדרות והסברים הנוגעים לפעילות המשקית בתחומי הכלכלה ומינהל עסקים. הלקסיקונים שבמעות מעודכנים בכל הזרמים האירועים והמגמות ההיסטוריות והחדשות בתחומים אלו.  

 

CD
לא

תאריך עדכון אחרון : 09/04/2014