מעות - ארגון הכלכלה המינהל והעסקים

תחומים: 
מינהל עסקים
תחומים: 
כלכלה
הערה: 

 האתר כולל הגדרות והסברים הנוגעים לפעילות המשקית בתחומי הכלכלה ומינהל עסקים. הלקסיקונים שבמעות מעודכנים בכל הזרמים האירועים והמגמות ההיסטוריות והחדשות בתחומים אלו.