תמר וקיל

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
רמ"ד נגישות לאוספים פיסיים
טלפון: 
03-5318167, 3060
דוא"ל: 
Tamar.Vakil@biu.ac.il