יפית זנג

ספרייה: 
משפטים
תפקיד: 
כתבי עת ישראליים והשאלה
טלפון: 
03-5318360
דוא"ל: 
Yafit.Zang@biu.ac.il