רותי טשופ

ספרייה: 
מדעי המידע
תפקיד: 
מנהלת
טלפון: 
03-5318163
דוא"ל: 
Ruthi.Tshop@biu.ac.il