שירלי, ד"ר לזר

ספרייה: 
משפטים
תפקיד: 
קיטלוג
טלפון: 
03-5318360
דוא"ל: 
Shirly.Lazar@biu.ac.il