שרון אשד

תפקיד: 
מנהלת
טלפון: 
03-5318603
דוא"ל: 
Sharon.Eshed@biu.ac.il