דוד בן-נעים

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
מדור נדירים
טלפון: 
03-5318225 5317763