סיסי (יוספה) גרמן

ספרייה: 
מדרשה לנשים
תפקיד: 
אחראית ספרייה
טלפון: 
03-5317891