חנה שרי

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
קיטלוג לועזי, שירותי קוראים - הדרכה
טלפון: 
03-5317801 5317955
דוא"ל: 
Chana.Schary@biu.ac.il