בקשה לאישור להשאלת ספרים בספריות אוניברסיטאיות אחרות

טופס זה מיועד לאנשי סגל מן המניין וסטודנטים לתארים שני ושלישי ובתר-דוקטורט באוניברסיטת בר-אילן, המעוניינים לפתוח כרטיס קורא בספריות אוניברסיטאיות אחרות בארץ. 

אישור ההשאלה יינתן לכל היותר לשנה אקדמית אחת, לפי תוקף כרטיס הקורא ולא יאוחר מה 31.10 של אותה השנה. 

על מבקש הבקשה לעמוד בדרישות ובתנאי ההשאלה של הספרייה האוניברסיטאית המבוקשת. 

האישור ייבחן על ידי צוות מחלקת השאלה בין ספרייתית ויישלח חזרה בדואר אלקטרוני לקורא ולספרייה המבוקשת.

האישור אינו מאפשר גישה למשאבים אלקטרוניים של הספרייה המבוקשת.

שימו לב- הטופס שלהלן איננו מיועד לבקשת השאלה בינספריתית של פריט מסויים. לשם הזמנת פריט אנא מלאו את הטופס המקוון כאן.

לשאלות ובירורים נוספים, נא לפנות במייל:  intlib@biu.ac.il

או בטלפון: 03-5318496

 

סטטוס באוניברסיטה
ניתן לבקש יותר מספרייה אחת. אנא הקפידו לכתוב את שם האוניברסיטה והספרייה המבוקשת בה.
התחייבות

תאריך עדכון אחרון : 09/06/2024