מאגרי מידע לפי תחומים

מדעי הרוח

. Status
Abbreviationes™ Online Info
Brill Online Books and Journals Info
British Library Newspapers - Gale Primary Sources Info
Cambridge Core Info
Cambridge Textbooks on Cambridge Higher Education Info
Declassified Documents Online: Global British Intelligence (1905-2002) Info
Dissertations & Theses with Full Text – Proquest Info
eBook Open Access (OA) Collection (EBSCOhost) Info
EBSCOHOST Info
EDS Info
Encyclopaedia Britannica Info חינמי
Google Scholar Info חינמי
iCast Info
IGI Global - eBooks Info
Index to Hebrew Periodicals - IHP Info
Journal Citation Reports Info
JSTOR Info
JSTOR - eBooks Info
Knowledge Unlatched Pilot Collection Info
MDPI - Open Access Journals Info חינמי
Movie Discovery Info
Oxford Handbooks Online - Philosophy Info
Oxford Journals - Oxford University Press Info
Peter Lang Info
Project Gutenberg Info
Project Muse - Scholarly Journals Online Info
ProQuest Info
Sage Journals Online Info
SciELO Citation Index - Web of Knowledge Info
Scopus Info
SpringerLink Info
SpringerLink Ebooks Info
Taylor & Francis Journals Info
Wiley Online Library Info
WorldCat Info חינמי
אוסף העיתונות של הספרייה הלאומית Info חינמי
ביבליוגרפיה של הספר העברי ר"ל תש"ך Info חינמי
כותר - הספרייה המקוונת של ישראל Info
למדא לאקדמיה - ספרי האוניברסיטה הפתוחה Info
מאגנס - הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים Info
מפתח חיפה למאמרים IHP Info
מפתח ממוחשב של העיתונות היומית (בית אריאלה) Info חינמי
עיתונות יהודית היסטורית Info חינמי
פסיק, הספרייה הדיגיטלית Info