סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
אבטבי מיכל מדעי החברה 03-5318484
אבנית רחל כתבי-עת ספרייה מרכזית 03-5317495
אברהם נעמי ראש תחום שירותי קהל ספרייה מרכזית 077-2753063
אגמון חדווה מנהלת ספרות 03-5318850
אדלמן עליזה ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית 03-5317947
אליהו אסתר מזכירה משפטים 03-5318360
אלימלך גאולה, ד"ר רמ"ד ערבית ספרייה מרכזית 03-5317840
אלישיב מנשה מנהל יהדות - אולם קריאה 03-5317065
אלמוג יוליה מנהלת הנדסה 03-5317677
אמויאל רוחמה רכש ספרים ספרייה מרכזית 03-5317802
ארבל זהבה שירותי קוראים - השאלה ספרייה מרכזית 03-5318167
אשד שרון מנהלת מתמטיקה ומדעי המחשב 03-5318603
באום דינה מנהלת ערבית 03-5318854
בדיחי הדר מנהלת היסטוריה כללית ומזרח תיכון 03-5318853
בולאק שובה מדעי החברה 03-5318484
בינוסוביץ חיה, ד"ר מנהלת הספרייה לפסיכולוגיה ואחראית על נושא CRIS במערך הספריות והמידע פסיכולוגיה 03-5318261
בן-נעים דוד יהדות - אולם קריאה 03-5317065
בן-נעים דוד מדור נדירים ספרייה מרכזית 03-5318225 5317763
בראשי פאולה מנהלת משפטים 03-5318360
ברגמן רוחמה רמ"ד קיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
גוטמן תמר קיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127
גולדין אולגה, ד"ר מנהלת מערך הספריות ספרייה מרכזית 03-5318486
גונן נריה מדעי המידע 03-5318163
גור חיה יהדות - אולם קריאה 03-5317065
גורדון דוד מנהל הספריות למדעי החיים וכימיה כימיה 03-5318308, 03-5318962