סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
גורן אפרת קיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
גילשטיין אולגה מדור השאלה ספרייה מרכזית 03-5318167
גליכמן אסתי סגנית מנהלת מדעי החברה 03-5318484
גפני אורי יועץ מחשוב ספרייה מרכזית 03-5318549
גרמן סיסי (יוספה) אחראית ספרייה מדרשה לנשים 03-5317891
דגן תחיה מנהלת מחלקת כתבי - עת ספרייה מרכזית 03-5318165
דוד מיכל קיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127
דרור יעלה מדעי היהדות 03-5317065
היימן עליזה ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית 03-5317947
המר כנרת מנהלת פילוסופיה 03-5318851
וויחנסקי לריסה מנהלת מחלקת רכישה ספרייה מרכזית 03-5318588
וויספר סמדר מנהלת בלשנות וספרות אנגלית 03-5318797
וידהורן אורלי מדעי החברה 03-5318484
וינטר ליאת רכש ספרים ספרייה מרכזית
ונגרובר רבקה מדעי החברה 03-5318063
וקיל תמר רמ"ד נגישות לאוספים פיסיים ספרייה מרכזית 03-5318167, 3060
ז'וקובסקי רוזה קיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127, 0772753071
זגר שרה כתבי - עת ספרייה מרכזית 0772753059
זוסמן-רז דפנה רכש ספרים ספרייה מרכזית 0772753054
זורוף יעל אחראית מיחשוב ומתאמת מערכת אל"ף ספרייה מרכזית 03-5318166
זנג יפית כתבי עת ישראליים והשאלה משפטים 03-5318360
טימקוביצקי סבינה מדעי החברה 03-5318484
טסלר כהן שירה סגן מינהלי ספרייה מרכזית 0772753072
טרבלסי מרגלית הנהלת חשבונות ספרייה מרכזית 03-5318164
טשופ רותי מנהלת מדעי המידע 03-5318163